Hướng dẫn đặt hàng

THAO TÁC ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE

1. Thêm vào giỏ hàng

Người dùng duyệt sản phẩm và chọn mặt hàng muốn đặt,

bấm nút “Thêm vào giỏ hàng

và đặt hàng
Người dùng cần đăng ký một tài khoản với uudai.bettino.com (nếu chưa đăng ký) và đăng nhập để đặt hàng.
Thông tin cần cung cấp để đăng ký: Tên, Email, Mật khẩu

Bạn cũng có thể đặt hàng mà không cần đăng nhập. Tuy vậy, với một tài khoản đã đăng ký, nếu bạn đăng nhập khi mua hàng, trang web sẽ lưu những thông tin đặt hàng của bạn để giúp bạn kiểm tra từng đơn hàng.

2. Xem giỏ hàng

Bấm “Xem giỏ hàng” sau khi đã chọn đủ sản phẩm.

Xem lại giỏ hàng một lần nữa trước khi thanh toán

3. Tiến hành thanh toán

Bấm “Tiến hành thanh toán

Ghi thông tin tên và địa chỉ người sẽ trả tiền
Ô trống với dấu * là bắt buộc
Địa chỉ thanh toán có thể trùng hoặc khác với địa chỉ giao hàng

4. Địa chỉ giao hàng

Cung cấp địa chỉ giao hàng, nơi Bettino sẽ giao hàng đến

Ô trống với dấu * là bắt buộc

Ghi chú đơn hàng

Trường hợp cần làm rõ màu sắc, chi tiết khắc tên, thời gian giao hàng… khách hàng ghi trong ô này.

5. Kiểm tra lại đơn hàng Check your order

Xem lại một lần nữa trước khi qua bước thanh toán

6. Thanh toán COD hoặc chuyển khoản

Bettino chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản.

Chat With Me on Zalo